Tables basses


VIEQUES TABLE BASSE S

Patricia Urquiola

Kettal

VIEQUES TABLE BASSE M

Patricia Urquiola

Kettal

OBJECTS TABLE BASSE

Kettal Studio

KettalGRAY 42 44 45

Paola Navone

Gervasoni

GRAY 46 49

Paola Navone

Gervasoni

LOG  S M L

Paola Navone

GervasoniLAIA

Jean-Louis Iratzoki

Alki

EMEA L

Jean-Louis Iratzoki

Alki

EMEA S

Jean-Louis Iratzoki

AlkiAROUND L

Thomas Bentzen

Muuto

AROUND S

Thomas Bentzen

Muuto

RAW

Jens Fager

MuutoFILO 03 04

Paola Navone

Gervasoni

FILO 01

Paola Navone

Gervasoni

FILO 08

Paola Navone

GervasoniLASAI

Alki

Jean-Louis Iratzoki